یکی از عجیب ترین های خلقت، سیموثوا یا انگل زبانخوار است؛ که ماهی ها را هدف حمله خود قرار داده و به زبانشان می چسبد. این موجود تا جایی پیش می رود که بدن خود را جایگزین زبان ماهی می کند و تمامی کارکردها و وظایف آن را نیز بر عهده می گیرد و مثلا غذا را در داخل فضای دهان میزبان به حرکت در می آورد.

در قلمرو انگل ها، این تنها نمونه ای است که جانور، جای یکی از ارگان های بدن میزبان را گرفته و همان کارایی را از خود به نمایش می گذارد. اما ارتباط انگل زبان خوار با سواد رسانه‌ای چیست؟

بسیاری از مدیران دولتی و غیر دولتی ادمین های صفحات مجازی در شبکه های اجتماعی را به عنوان مشاور رسانه ای و یا روابط عمومی خود استخدام می کنند تا اخبار و رویدادهای مرتبط با کار خود را منتشر کنند. اما غافل از اینکه وارد مسیری پرخطر شده اند که پایانی جز نابودی اعتبار و شخصیت آنها ندارد.

وقتی مدیران از سواد رسانه ای کافی برخوردار نیستند، فکر می کنند تنها افرادی را به عنوان مشاور رسانه خود استخدام کرده اند؛ اما آن ادمین های شبکه های اجتماعی هستند که کنترل و کارکرد زبان مدیران را در دست می گیرند و با انتشار مطالبی چالش برانگیز به عمر سیاسی آنها پایان می دهند.

در حقیقت بسیاری از مدیران، حتی در سطوح عالی نسبت به این موضوع آگاه نیستند؛ که این ادمین های فاکتور به دست با انتشار چند محتوا در فضای مجازی، قطعا بعد از تمام شدن تاریخ مصرف مدیران، آنها را به همان شکلی که به بالا کشیدند از ارتفاع به پایین پرت می کنند.

ادمین های شبکه های اجتماعی که بدون هیچگونه چهارچوبی وارد ادارات بیشتر دولتی و کمتر خصوصی می شوند به اینکه فکر می کنند که چگونه می توانند با ابزارهایی مثل فالوئر، ویو و یا لایک بیشتر، می‌نویسم مسئول بخوانید طعمه را به پول و سرمایه تبدیل کنند.

در طی سالهای خبرنگاری چه بسیار مدیرانی را دیده ام که به واسطه رفاقت های بدون چهارچوب با همین ادمین ها نه تنها میز مدیریتی خود را از دست داده اند بلکه آبرو و حیثیت آنها هم بر باد رفته و به مهره سوخته سیاسی تبدیل شده اند.

حاشیه های ایجاد شده برای مدیران به جهت رویکرد اشتباه رسانه ای فقط آن سازمان و یا مجموعه را با چالش هایی جدی مواجه نمی‌سازد بلکه ممکن است زندگی مردمی که با آن سازمان در ارتباط هستند را دچار آسیب هایی جبران ناپذیر نماید.

پ.ن: قطعا مدیریت چگونگی ارتباط مدیران با ادمین های شبکه های اجتماعی و همچنین بالا بردن سطح سواد رسانه ای آنها می تواند از جمله برنامه های مهم مجلس یازدهم باشد.